in ,

Aktier er den bedste aktivklasse

Bedste aktier
Bedste aktier

En rapport publiceret af Morningstar ved navn Ibbotson® SBBI® Classic Yearbook, har undersøgt forskellige aktivklassers performance. Rapporten viser aktier er den aktivklasse der performer bedst. Rapporten afslører nogle HELT utrolig resultater!

Hvis man i 1925 havde investeret 1 dollar i S&P 500, så ville man have 312 dollars i dag efterman har justeret for inflation. Dette svare altså til et afkast på 31.100%  efter inflation. Det er værd at bemærke, at afkastet ville være meget højere hvis man ikke justere for inflation. Hvis man til sammenligning havde investeret 1 dollar i lange obligationer ville man have 8,94 dollars efter inflation. Man ville altså få et merafkast på over 303 dollars ved, at investerer i aktier i stedet.

En investering i korte obligationer ville betyde, at man ville have 1,61 dollars i dag. 1 dollar investeret i guld i 1925 ville være 4,86 dollars værd i dag. Havde man ikke investeret pengene, så ville man kun have penge svarende til 0,08 cents efter inflation.

Ud fra denne rapport kan det tydeligt konkluderes, at aktier er den bedste aktivklasse og dette er selvom der har være flere store kriser undervejs.

Undersøgelsen forudsætter, at dividender og renteindtægter geninvesteres. Endvidere forudsætter undersøgelsen, at der ikke er nogle handelsomkostninger og at der ikke skal betales noget i skat.

Rapporten fra Morningstar er langt fra den eneste rapport, som viser at aktier er den bedste aktivklasse. Det kan derfor være fordelagtigt, at have hele eller en stor del af portfolien i aktier, hvis man har en lang tidshorisont og hvis man kan tåle en volatil portfolie.

Der er dog stor forskeld på hvilken aktivklasse der er den bedste i forskellige tidsperioder. Hvis vi kigger på markedet siden vi gik ind i 2000, så har guld og lange obligationer faktisk outperformet aktier, hvilket igen understreger, at det er vigtigt at have en lang tidshorisont hvis man investere i aktier. Kigger man tyve år tilbage, så er aktier den aktivklasse, som har performet bedst med et afkast på over 200% efter inflation. Lange obligationer har været den næstbedste aktivklasse med et afkast på cirka 150% efter inflation. Guld har også været en god god aktivklasse med et afkast på cirka 100%. Korte obligationer har derimod ikke været en god aktivklasse gennem siden 1993. Samlet set har korte obligationer givet et afkast på omkring 0% justeret for inflation. Havde man været likvid i hele perioden ville man have tabt cirka 30% justeret for inflation.

What do you think?

Written by enur215

Aktiekurs

Her er de ting du skal være opmærksom på når du handler aktier

Inflation

Inflation