in

Aktiestrategi

Aktiestrategi

Som privat investor bør du formulere en aktiestrategi.

Vi anbefaler at du reflekterer over hvor stort et beløb du ønsker at investerer. Jo større beløb du investere des større er den potentielle gevinst. Til gengæld er dit potentielle tab også større.

Du bør derfor også tænke over hvor stor risiko du ønsker at tage. En stor risiko er ofte ensbetydende med større forventet afkast. Du kan få hjælp til at styre din risiko ved at kigge på beta-værdierne for de forskellige aktier.

Det sidste essentielle punkt når du formulerer din aktiestrategi er hvor lang din tidshorisont er. Hvor længe kan du undvære pengene? Hvis du har en lang tidshorisont kan du ofte have en større risiko

What do you think?

Written by enur215

Penge

Bruttonationalproduktet

Risikostyring

Risikostyring