in

Risikostyring

Risikostyring

Når du handler aktier/finansielle instrumenter er det vigtigt, at overveje hvor høj risiko du vil tage. Med en kort tidshorisont vil man ofte foretrækker en lavere risiko. Man kan derimod tage en højere risiko hvis man har en længere tidshorisont. Betaværdier kan være yderst brugbare når man vil have et overblik over sin porteføljes risiko.

En betaværdi viser hvor meget en pågældende aktie/portefølje bevæger sig i forhold til det generelle marked. Hvis man har en aktie med en betaværdi på 1 betyder det, at aktien generelt vil bevæge sig 1% når det generelle marked bevæger sig 1%. Har man omvendt en aktie med en betaværdi på 2, så vil aktien generelt bevæge sig 2% når markedet bevæger sig 1%. Endvidere vil en aktie med en betaværdi på under 1% generelt bevæge sig mindre end markedet. Vil man have en lav risiko skal man derfor have aktier med betaværdier på under 1. Ønsker man sig derimod en høj risiko skal man have aktier med høje betaværdier.

Betaværdierne kan findes på flere forskellige hjemmesider. Man kan også selv udregne den, men dette kræver dog en smule arbejde.

Kritik af beta

Når man anvender betaværdier, så er det vigtigt at huske, at værdierne er udregnet på baggrund af historisk data. Dette betyder altså, at man har aktiens historiske betaværdi og man ved desværre ikke hvad aktiens fremtidige betaværdi vil blive.

What do you think?

Written by enur215

Aktiestrategi

Aktiestrategi

Idéer til at få det meste ud af dine investeringer