in

Sådan finder du de rigtige nøgletal

Nøgletal
Nøgletal

Det er helt essentielt at spørge sig selv hvordan man kan finde de rigtige nøgletal. Der er flere forskellige nøgletal, som er meget brugbare. Generelt er investorer ikke altid enige om hvilke nøgletal der er bedst, men jeg har beskrevet de nøgletal, som jeg finder mest brugbare.

Når vi basere vores aktiehandler på faktorer som nøgletal betyder de at vi anvender fundamental analyse. Mange investorer bruger også teknisk analyse når de handler aktier.

Fundamental analyse handler om at forstå og analysere virksomheden, her fokuserer man på alle de fundamentale forhold for virksomheden. Man kigger blandt andet på hvilken strategi virksomheden har og hvilken branche den ligger i. Ydermere kigger man også særligt på forskellige nøgletal for virksomheden.

Nøgletal – EPS

Det første og måske vigtigste nøgletal er nettoresultatet. Hvor høj er indtjeningen i virksomheden og hvordan forventes det, at indtjeningen vil udvikle sig? Når man kigger på indtjening deler man det ofte ud per aktie, også kaldes earnings per share (EPS).

Nettoresultatet er det samme som bundlinjen, hvilket er alle udgifter trukket fra omsætningen i indeværende regnskabsår.

Når man har regnet EPS, så kan man udregne P/E (price earning), som betyder hvor mange penge man betaler for én krones overskud.

Hvis P/E eksempelvis er 10, så betyder det at man betaler 10 kroner for én krones overskud per år. Historisk set har P/E været omkring 15 på det amerikanske aktiemarked.

Nøgletal – Overskudsgrad

Indtjeningen er ikke det eneste der er vigtigt at kigge på. Et andet meget essentielt nøgletal er overskudsgraden, som viser hvor meget virksomheden tjener per krone. Hvis overskudsgraden eksempelvis er 12% betyder det, at virksomheden tjener 0,12 DKK hver gang de omsætter for 1 DKK.

Hvis overskudsgraden udvikler sig positivt betyder det, at virksomheden tjener mere per solgt produkt. En højere overskudsgrad viser derfor, at virksomheden har succes med effektiviseringer. Hvis overskudsgraden derimod falder betyder det derimod at virksomheden tjener mindre per solgt produkt.

Nøgletal – Egenkapitalforrentning

Et andet vigtigt nøgletal i forbindelse med fundamental analyse er egenkapitalforrentning, som viser hvor meget virksomheden forrenter sin egenkapital med. Er egenkapitalen høj betyder det, at virksomheden får en høj forrentning af egenkapital. Hvis den derimod er lavere end markedsrenten indikerer det, at virksomheden er dårlig til at forrente egenkapitalen og man bør derfor overveje, at forlade markedet.

Virksomhed X har en egenkapital på 1.000.000 og egenkapitalforrentningen er på 3%. Dette betyder at nettoresultatet er

Derved betyder det at virksomheden ligeså godt kunne sælge sine aktiver og investere i obligationer da overskuddet er højere.

Anvendelse af nøgletallene

De tre forskellige nøgletal beskrevet foroven kan med fordel bruges når man handler aktier. Det kan være en god ide, at finde de generelle nøgletal for de fo

What do you think?

Written by enur215

Teknisk analyse aktier

Teknisk analyse gør brug af kurs historikken

Aktiekurs

Her er de ting du skal være opmærksom på når du handler aktier