in

Soliditetsgrad beregning

Beregner
Beregner

Nøgletallet soliditetsgrad viser hvor stor evnen er til at bære et større tab. Hvis soliditetsgraden er høj, så kan virksomheden bedre klare større tab uden, at gå konkurs. Derfor er soliditetsgraden et vigtigt nøgletal når man analysere virksomheder. Der er også andre nøgletal der er meget brugbare når du skal analysere en virksomhed.

Soliditetsgraden beregnes ved, at tage virksomhedens egenkapital og dividere det med virksomheden samlede aktiver. Hermed viser soliditetsgrads beregningen hvor meget virksomheden egenkapital udgør af virksomheden samlede balance.

Lad os tage et konkret eksempel på hvordan man kan beregne soliditetsgraden. Lad os antage at vi har en virksomheden med 2 millioner i egenkapital og 1 million i gæld. Virksomheden har dermed 3 millioner i aktiver. Husk at passiverne (virksomhedens egenkapital+gæld) altid er lig med virksomheden aktiver og derfor har virksomheden i dette eksempel altså passiver for 3 millioner og aktiver for 3 millioner.

Soliditetsgraden kan hermed udregnes som følgende: 2/3 = 66,67%, hvilket betyder, at virksomhedens egenkapital udgør 66,67% af den samlede balance. Bemærk at soliditetsgraden også kan beregnes som egenkapitalen divideret med passiver, hvilket giver det samme resultat.

Hvis eksempelvis soliditetsgraden er lav, så betyder det at virksomheden har belånt  størstedelen af sine aktiver. Hvis soliditetsgraden omvendt er høj betyder det, at virksomheden ikke har belånt sine aktiver.

Det er dog vigtigt at understrege, at soliditetsgraden bør tolkes med varsomhed, fordi egenkapitalen kan variere i virksomheden alt efter hvilken regnskabspraksis der er anvendt.

Lad os prøve at beregne soliditetsgraden for nogle af virksomhederne på det danske C20 CAP indeks. Vi kan eksempelvis starte med at beregne soliditetsgraden for det mest værdigfulde danske selskab Novo Nordisk. Dette kan gøres ved at finde egenkapitalen og aktiver i deres årsrapport. På side fire fremgår det, at egenkapitalen ved udgangen af 2012 var på 32,9 milliarder, mens aktiverne udgør 50,6 milliarder. Med disse tal kan soliditetsgraden for Novo Nordisk nu beregnes. 32,9/50,6 = 65%. Det kunne være relevant, at sammenligne Novo Nordisks soliditetsgrad med deres nærmeste konkurrent Eli Lilly. På samme måde finder vi egenkapitalen og aktiver for Eli Lilly. Egenkapitalen udgør 14,7 milliarder dollars og aktiverne udgør 34,4 milliarder dollars. Soliditetsgraden kan nu beregnes som 14,7/34,4 = 42,7%. Resultatet viser, at Eli Lilly har belånt flere af deres aktiver end Novo Nordisk har og derfor bør Novo Nordisk teoretisk set være bedre rustet overfor fremtidig usikkerhed.

What do you think?

Written by enur215

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Loading…

0
Aktie spil

Klar til at handle med aktier?

Teknisk analyse aktier

Teknisk analyse gør brug af kurs historikken