in

Teknisk analyse gør brug af kurs historikken

Teknisk analyse aktier
Teknisk analyse aktier

Investorer har generelt to måde, at vurdere aktier på. Den ene måde er fundamental analyse og den anden måde er teknisk analyse. Teknisk analyse beskæftiger sig med, at analysere kursudviklingen på den enkelte aktie. På denne måde forsøger investorerne, at forudsige kursudviklingen på aktien.

Glidende gennemsnit

Med teknisk analyse forsøger man, at fastligge om aktien bør købes eller sælges. Til dette formål bruger man ofte det glidende gennemsnit. Ved denne metode bruger man eksempelvis 20, 50 eller 200 dages glidende gennemsnit. Hvis man bruger 20 dages glidende gennemsnit, så plusser man alle lukkekurserne for de sidste 20 dage og dividerer med 20. Et købssignal etableres når det korte glidende gennemsnit (20 eller 50 dage) bryder op gennem det lange glidende gennemsnit (200). Sådan et brud kaldes for et golden cross. Omvendt hvis det korte glidende gennemsnit bryder ned gennem det lange snakker man om et death cross og der er hermed etableret et salgssignal.

Toppe og bunde

Når man anvender teknisk analyse er der mange forskellige værktøjer. Foruden det glidende gennemsnit bruger mange investorer toppe og bunde.

Ved A kan vi se at der er en top. Her falder kursen igen da investorer mener at aktien er blevet for dyr. Når kursen kommer til punkt B husker investorende, at aktien faldt sidste gang den var i dette niveau og derfor virker dette som en top/modstand. Derved er det sandsynligt at aktien igen vil falde når den når dette niveau. Brydes toppen derimod bliver der lavet et købssignal, såfremt at kursen har nok styrke til, at holde sig over toppen.

Ved C, D, E kan vi se at der bliver dannet en bund. Når kursen når ned ved kurs 100 køber investorende aktien da de mener at kursen er blevet for lav. Brydes bunden vil der blive etableret et salgssignal

Generelt kræver teknisk analyse en del øvelse og det kan være en god ide at afprøve afprøve sine færdigheder på en demo konto, hvor man ikke bruger rigtige penge.

What do you think?

Written by enur215

Beregner

Soliditetsgrad beregning

Nøgletal

Sådan finder du de rigtige nøgletal